Sex och cancer

  • Cellgifter kan p√•verka fertiliteten
  • Lust och f√∂rm√•ga kan f√∂rs√§mras av cancerbehandling
  • Anv√§nd adekvata preventivmedel

Mer information finner du på Cancerfondens hemsida Sex och cancer