Skall jag ta extra vitaminer, mineraltillskott etc?

  • Nej, det räcker med allsidig kost
  • Det kan till och med vara skadligt och
    riskera att minska effekten av den adjuvanta behandlingen om du tar
    extra vitamintillskott