Radionuklidterapi

Radionukleoidterapi kan ungefär översättas som målsökande strålbehandling.


Man använder sig av ett läkemedel som man kopplar ihop med en kortverkande strålande substans. Läkemedlet är skapat så att det i så hög grad som möjligt skall dra sig till det organ som skall strålas exempelvis cancersjukdom i skelettet eller vid behandling av sköldkörtelcancer.