Brachyterapi

Vid vissa typer av cancer (ex.vis prostata, gynekologiska cancrar) kan man ge en slags kortverkande strålbehandling inne i kroppen som kallas brachyterapi. Här kan högre doser ges lokalt med mindre strålpåverkan på andra organ. Brakyterapi kan ges som enda behandling, men kombineras vanligen med extern (yttre) strålbehandling.