Till dig som röker

Den bästa möjliga åtgärden är att omedelbart sluta röka om det planeras strålbehandling. Det har visats i flera studier att patienter som röker får mer bieffekter, har svårare att tolerera behandlingen samt sämre prognos och även större risk för ev. strålinducerad cancer. Likaså har det visats tydligt att rökare får betydligt fler komplikationer av stora operationer jämfört med individer som är icke rökare eller har nyligen slutat.


Det finns på flera håll i landet olika rökavvänjningsprogram. Efterfråga detta hos strålbehandlingspersonalen.